Zaznacz stronę

Uwaga starujemy!!! Ruszamy z I częścią Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021, którego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania Domu Kutury w życie społeczności lokalnej oraz odkrywanie i rozwijanie potencjału kapitału kulturowego jej członków i kulturotwórczych zasobów społeczności. Przed nami i etap – badawczy. Nie bójcie sie nas na ulicy – włączcie się do naszych działań i badań. Razem możemy więcej!