Zaznacz stronę

Konkurs Made In Lipiany

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym uruchomieniem Centrum Informacji Turystycznej, które działać będzie przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, pragniemy ogłosić konkurs skierowany do lokalnych twórców i rękodzielników. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych lipiańskich pamiątek regionalnych. Laureat niniejszego konkursu otrzyma Certyfikat “Made in Lipiany” dający mu wyłączne prawo do używania znaku promocyjnego gminy w celach promocyjnych na okres dwóch lat oraz pierwszeństwo w dystrybucji materiałów w Centrum Informacji Turystycznej prowadzącej przez Organizatora. Przedmiotem Konkursu mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego oraz wyroby rzemieślnicze.

Prace można zgłaszać do 21 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 25 czerwca 2021 r.