Zaznacz stronę

Drodzy mieszkańcy/ Szanowni Państwo!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach przystąpił do realizacji działań w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Prosimy wszystkich, którym zależy na wspieraniu społeczności lokalnej i rozwoju działalności kulturalnej w naszej gminie, do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety, która pomoże nam w określeniu kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw mieszkańców, a którą znaleźć można pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1S_2uzDXAfCZ2JRGFCMtIBgurzYln16TSwHUTriL6IM8/edit

Wyniki ankiety, wraz z innymi wnioskami z prowadzonych aktualnie badań, posłużą do stworzenia diagnozy społeczności lokalnej i instytucji kultury w ramach projektu Inkubator Kulturalny – twórcze działania lokalne w Lipianach, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach w programie Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.

Diagnoza, stworzona w pierwszym etapie projektu we współpracy z organizacją zewnętrzną, pozwoli na identyfikację aktywnych osób i/lub grup społecznych, które skłonne byłyby realizować w przyszłości własne pomysły dzięki uzyskanym grantom finansowym. Działania związane z przeprowadzeniem diagnozy zakończą się publiczną prezentacją jej wyników i wypływających z nich wniosków.

 

W kolejnym etapie projektu ogłoszony zostanie nabór na najciekawsze, kulturalne inicjatywy lokalne, które dzięki uzyskanemu dofinansowaniu mają szansę zostać przeprowadzone (do realizacji wybranych zostanie od 3 do 7 działań zaproponowanych przez mieszkańców). Prosimy o śledzenie lokalnych stron internetowych, gdzie już wkrótce znajdzie się więcej informacji nt. temat.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie wniosku, kontakt z NCK oraz koordynację projektu, a także udzielającą wszelkich informacji dotyczących szczegółów realizowanych działań oraz przyszłych kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw, jest pracownik MGOK w Lipianach, Animator Kulturalny i trener wokalny- Bartłomiej Michalczyk, do którego można zwracać się z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi pomysłów na przeprowadzenie działań w ramach inicjatyw lokalnych.

Na obecnym, wstępnym etapie realizacji projektu, wszelkie osoby zainteresowane przyszłym uczestnictwem w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, prosimy o kontakt drogą mailową: manager@bartekmichalczyk.pl

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy!