Zaznacz stronę
TANIEC DLA POKOJU
✅Stowarzyszenie Młodych Storczyków wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipianach oraz formacją taneczną działającą przy domu kultury realizuje projekt Społecznika!
✅Projekt zakłada integrację międzynarodową mieszkanek i mieszkańców regionu oraz przebywających na terenie naszego województwa osób dotkniętych działaniami wojennymi, w wyniku których zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny/ domów. Celem projektu jest budowanie więzi międzynarodowej, wzajemnego zaufania oraz wypracowanie wspólnej przestrzeni wspierania i działania. Stowarzyszenie przyjęło za cel zintegrowanie i zaktywizowanie lokalnej społeczności i przybyłych uchodźców poprzez wspólne warsztaty taneczne. Taniec wystąpi jako forma integracji, wsparcia emocjonalnego oraz wpłynie na lokalną społeczność przez wskazanie jak można pięknie łączyć, budować, tworzyć i kreować pozytywną rzeczywistość w obliczu trwającej u sąsiada wojny.
✅Miejscem realizacji polsko- ukraińskich warsztatów tanecznych są Lipiany – sala Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Warsztaty odbywały się przez 10 tygodni( 1 raz w tygodniu) i zakończą się wspólnym występem dla mieszkańców Gminy Lipiany i przybyłych gości z regionu Pomorza zachodniego oraz uchodźców zamieszkujących okoliczne miejscowości już 15 sierpnia w Lipianach podczas XI Biesiady Odpustowej.
Program społecznik 2022-2024 realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
„Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego”